Hur man räknar triplets i musik

Hur man räknar triplets i musik

Tresillo är en typ av "triplet", det vill säga en grupp med tre anteckningar som spelas under en annan antecknings varaktighet, en del musik som är rytmiskt uppdelad i tre lika delar. 1 . Tresillo identifieras av en liten " 3 "ovanför eller under din bar, konsol eller legato (se bild).

särdrag

Den totala varaktigheten för en triplett är lika med två av de ursprungliga värdena på noterna den innehåller 2 .

Till exempel förlängs en triplett med åttonde noter två åttonde noteringar (en svart). En trippel av svart varar tiden för en vit och så vidare. Exempel:

  • Trippeln låter i varje slag av svart.
  • Två grupper av tripletter går in i tiden 4 / 4 av en kompass.

1 Innehållet i en triplett ska inte alltid vara detsamma. Dess värde kan modifieras i den utsträckning att den sammanlagda varaktigheten för gruppen av anteckningar förblir intakt.

2 Alla enskilda anteckningar eller tystnader inom en triplett har minskats till 2 / 3 dess ursprungliga varaktighet.

Även känd som:

 

 

 

  • Terzina (italienska)
  • triolett (franska)
  • Triole (tyska)