Använd Bluetooth i Windows 7 för att skicka och ta emot filer

Använd Bluetooth i Windows 7 för att skicka och ta emot filer

Använd Bluetooth i Windows 7

Foto © Microsoft

Fortsätt stegen i Tab 1 för att ansluta din telefon eller Bluetooth-enhet till din dator:

 1. När allt går bra hittar Windows telefonen och en säkerhetskod eller parning genereras på din dator (se bilden ovan).
 2. Ange Bluetooth-konfigurationsdelen av telefonen. Det bör också finnas en kod eller kanske du borde skriva den som Windows berättar för dig.
 3. Se till att båda koderna är desamma. VIKTIGT: Det låter också din telefon ansluta eller länka. Generellt kommer du att se ett meddelande om det som du måste bekräfta på något sätt på telefonen själv.
  OBS!
  Om parningskoden inte matchar eller inte visas stänger fönstret och upprepar allt från början av Tab 1.
 4. När allt går bra varnar ett fönster att enheten har lagts till korrekt.
 5. Se hur du skickar filer mellan datorn och din telefon.

Skicka filer från datorn till din telefon

Foto © Microsoft

Skicka filer från din dator till din telefon via Bluetooth

 1. Sök din dator för filen du vill skicka. Klicka på den med högerknappen, välj alternativet Skicka till och inom den Bluetooth-enhet.
 2. Ett fönster öppnas med tillgängliga enheter. Välj din telefon Kontrollera att den är påslagen och med Bluetooth aktiverad innan du skickar filen från datorn. Acceptera i telefonen att du vill ta emot filen.
  VIKTIGT!
  Gör det för att ansluta Bluetooth om telefonen inte visas eller du kan inte välja den.
 3. En stapel anger leveransens framsteg. Vänta tills det är klart. Filerna du kan skicka beror på fallet. Det finns telefoner som bara stödjer bilder eller mp3-filer. Du kan även skicka videor eller andra typer av filer till andra.
 4. Se hur du tar emot filer på datorn från din telefon eller annan enhet.


 

Ta emot filer på din dator från din telefon

Foto © Microsoft

Ta emot filer på datorn från en Bluetooth-telefon

 1. Öppna menyn initiering av Windows och skriv in sökfältet nedanÖverföring av Bluetooth-filer. Klicka ovanför resultatet som heter så här.
 2. Välj Ta emot filer i fönstret som öppnas. Windows väntar på att du skickar filen från telefonen eller den Bluetooth-enhet som är.
 3. Gå till den telefonen eller enheten och skicka den. Din manual ska förklara hur du gör det.
 4. Bekräfta på din dator att du vill ta emot filen och välj var du föredrar att spara den.

VIKTIGT!
Prova dessa lösningar om sändningen inte fungerar.