Vad är väderkvarn för?

Vad är väderkvarn för?

Maskinen har haft en huvudfunktion sedan dess uppfinning, vilken är att dra nytta av vindkraft och omvandla den till användbar energi. Här beskriver vi de huvudsakliga användningsområden som väderkvarnen har haft över tiden. Klicka på titlarna för att se hur varje uppgift uppnåddes.

GRIND MILLING

En av de mest vanliga användningarna av väderkvarnen: pumpning av vatten. Australian Scenics / Getty Images

Den ursprungliga väderkvarnen som konstruerades för att slipa korn utvecklades sedan för att tillåta pumpning av vatten. För detta måste axelns läge ändras och en kolv tillsätts. Det finns för närvarande två sätt att använda vindkraft för att pumpa vatten:

  • Mekanisk pumpning: Den arbetar med låg vindhastighet och kräver en pump i form av en kolv; det suger grundvattnet och utstrålar det i en ackumuleringstank. Anledningen till att den arbetar med låg hastighet är att minska vattnets cirkulation och motverka skador på rören.
  • Elektrisk pumpning: Den använder en elektrisk pump som är ansluten till en vindgenerator för att subtrahera vatten. Det vill säga, väderkvarnen genererar den el som behövs för att driva vattenpumpen.
Fortsätt läsa »

Aserraderos

Vinden kan användas för att skära ved. martinwimmer / Getty Images

Vindmolen för sågverk har en mycket liknande funktion som för vattenpumpning, eftersom den på liknande sätt använder upp och ner rörelse av en vertikal arm. När det gäller vattenpumpning är denna arm en kolv, men för att skära ved till armen är den formad av en såg. Denna mekanism användes för att skära träet som användes vid konstruktion av fartyg, hus, pennor och naturligtvis fler väderkvarnar. Före eluppfinningen ökade denna typ av kvarn väsentligen sågverkens produktivitet: för att producera 60 strålar för hand tog det ungefär 120 dagar, men med väderkvarnen tog det 4-5 dagar. Fortsätt läsa »

Pappersproduktion

Vindsålet användes för att tillverka papper avsedda för tryckning. Nic_Taylor / Getty Images

Vindsålet användes för att göra papper från utseendet på tryckpressen. Det producerade vitare och bättre kvalitet på mindre tid. Detta uppnåddes genom en liten justering av mekanismen som användes för att extrahera oljor. Fortsätt läsa »

GENERATION AV ELEKTRICITET

Den vanligaste användningen av väderkvarnen idag är att generera el. Mischa Keijser / Getty Images

Elektricitet är en nödvändighet för vårt moderna samhälle, och det är därför den vanligaste användningen för väderkvarnar idag. Vindkraftverk som producerar el kallas vindkraftverk, och idag producerar stora vindkraftverk runt om i världen en betydande andel av världens energi.

I många delar av världen används väderkvarnen fortfarande för att pumpa vatten, antingen med mekanisk eller elektrisk pumpning, men kvarn för slipning av korn, sågverk och pappersproduktion anses föråldrade. Kornet måste emellertid fortfarande slipas, träet används fortfarande och fröet måste pressas. Nu utförs alla dessa uppgifter med el som kan produceras med hjälp av vindkraftverk. Fortsätt läsa »