Bibelska vers om förlåtelse

Bibelska vers om förlåtelse

Förlåtelse har en central roll i kristendomen. Bibeln lär oss att Jesus dog för oss även om vi är syndare. Ben, han förlåt oss. Utan Guds förlåtelse kan en person inte fullt ut uppleva kärlek, frihet, glädje, fred, etc. Gud fortsätter att visa oss hans barmhärtighet och hoppas att vi istället blir barmhärtiga mot andra. Människor som har svårt att förlåta andra bör följa Guds exempel till oss och be om styrkan att göra det.

 

Följande bibliska vers om förlåtelse hjälper oss att förstå varför vi ska förlåta de människor som har orsakat smärta och ont. När du läser dem kommer du att se att inte att förlåta kan till och med vara ett hinder i tillbedjan av Gud och i bön.

Den förlåtelse som kommer från Gud

Om vi ​​bekänner våra synder är han trogen och rättfärdig för att förlåta oss våra synder och rensa oss från all orättfärdighet. "- 1 Johannes 1: 9 (HNV)

 “Från honom vittnar alla profeter, att genom hans namn, alla som tror på honom, mottar syndernas förlåtelse. "- Apostagärningarna 10:43 (NLT)

"I honom har vi inlösen genom sitt blod, syndens förlåtelse enligt hans nåds rikedomar" - Efesierbrevet 1: 7 (NKJV)

Förlåtande varandra

"Peter närmade sig Jesus och frågade honom: Herre, hur många gånger måste jag förlåta min bror som syndar mot mig? Upp till sju gånger? -Jag säger inte att upp till sju gånger, men upp till sjuttiofem gånger, svarade Jesus honom. - Matteus 18: 21-22 (NIV)

"Men du som lyssnar på mig, säger jag till dig: älska dina fiender, gör det bra för dem som hatar dig ..." - Lukas 6:27 (DHH)

Gör allt som är möjligt att leva i fred med alla. Kära vänner, aldrig hämnas. Låt Guds rättfärdiga vrede styra. Ty skrifterna säger: Jag tar hämnd; Jag ska betala dem vad de förtjänar, säger Herren.

Å andra sidan, om dina fiender är hungriga, mata dem. Om de är törsta, ge dem en drink. Genom att göra så kommer du att samla kolar som brinner med skam på ditt huvud. "- Romerbrevet 12: 18-20 (NLT)

Varför ska vi förlåta?

Istället var snäll och barmhärtig, och förlåt varandra, precis som Gud förlåtit dig i Kristus.” - Efesierna 4:32 (NKJV)

"Stödja varandra, och förlåta varandra om någon har ett klagomål mot en annan. Som Kristus förlåtit, så gör du också. "- Kolosserbrevet 3:13 (NKJV)

Vad har förlåtelse att göra med tillbedjan?

¿Ni har hört att de gamle fick höra: "Du skall inte döda", och Men jag säger er: den som är arg på sin broder skall vara skyldig inför domstolen "Den som begår mord ska vara skyldig inför domstolen." och den som säger "Raca" till sin bror kommer att vara skyldig inför högsta domstolen. och den som säger: "Idiot", kommer att bli en fånge av eldens inferno. Därför, om du erbjuder din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt din gåva ligga framför altaret och gå först bort och förlik dig med din broder, och kom sedan och bär din gåva ". - Matteus 5: 21-24 (HNV)

Vilka är fördelarna med förlåtelse?

När du ber, förlåt först alla som du håller mot, så att din Fader i himmelen också förlåt dig dina synder. "- Markus 11:25 (NTV

Vad händer om vi inte förlåter?

"Men om du inte förlåter dem, kommer din Fader inte heller att förlåta dig." - Matteus 6:15 (PDT)